Thiết kế web Mạng xã hội
Quảng cáo:

Code tăng tốc độ load website PHP

Thảo luận trong 'Tối ưu hoá Onpage'

 1. shopwebre.vn

  shopwebre.vn New Member

  Quảng cáo:
  _______________________________________________________________________

  Về ý tưởng tăng tốc độ load website, mình xin mô tả là đoạn code này dựa trên yếu tố trình duyệt là chủ yếu. Nội dung website khi đã load 1 lần rồi, thì nó sẽ lưu lại dữ liệu là các tập tin javascript, hình ảnh (gif, png, jpg), css,... Ngoài việc lưu lại các tập tin này, thì nó sẽ còn gia tăng chỉ số expires của các tập tin, giúp nó lưu vào trình duyệt lâu hơn.

  Bạn cần tạo 3 tập tin sau:

  .htaccess (với nội dung):
  PHP:
  ExpiresActive on
  ExpiresDefault 
  "access plus 1 months"
  ExpiresByType image/jpg "access plus 1 months"
  ExpiresByType image/gif "access plus 1 months"
  ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 months"
  ExpiresByType image/png "access plus 1 months"
  ExpiresByType text/css "access plus 1 months"
  ExpiresByType text/javascript "access plus 1 months"
  ExpiresByType application/javascript "access plus 1 months"
  ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 months"

  # Enable gzip (deflate) compression
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/x-javascript

  RewriteEngine On
  ####Charset
  AddDefaultCharset Off 
  ####Gzip
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
  RewriteRule 
  ^(.*)(js|css)$ redir.php?file=$1$2&type=$[L]
  </
  IfModule>
  ####ETags
  FileETag None
  ####Expires
  <IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType image
  /gif A2592000
  ExpiresByType image
  /jpeg A2592000
  ExpiresByType image
  /png A2592000
  ExpiresByType application
  /x-shockwave-flash A2592000
  ExpiresByType text
  /css A2592000
  ExpiresByType application
  /x-javascript A2592000  
  pre.php (với nội dung):
  PHP:
   <?php  
  ob_start
  ("ob_gzhandler");  
   
  $path pathinfo($_SERVER['SCRIPT_NAME']);  
   
  if (
  $path['extension'] == 'css')  {  
     
  header('Content-type: text/css');  
  }  
   
  if (
  $path['extension'] == 'js')  {  
     
  header('Content-type: application/x-javascript');  
  }  
  ?>  
  redir.php (với nội dung):
  PHP:
   <?php 
  # this is the file redir.php, to gzip javascript and css

  # set the request file name
  $file=str_replace(chr(0x0),"",$_REQUEST['file']);
  $allowedfiles = array('js','gif','png','jpg','css','txt','swf');
  if (!
  in_array(str_replace(chr(0x2E),"",substr(chr(0x2E).$file,-3)),$allowedfiles)){ exit ("Hacking attempt!"); }

  # Set Expires, cache the file on the browse
  header("Expires:".gmdate("D, d M Y H:i:s"time()+15360000)."GMT");
  header("Cache-Control: max-age=315360000");

  # set the last modified time
  $mtime filemtime($file);
  $gmt_mtime gmdate('D, d M Y H:i:s'$mtime) . ' GMT';
  header("Last-Modified:" $gmt_mtime);

  # output a mediatype header
  switch ($_REQUEST['type']){
    case 
  'css':
      
  header("Content-type: text/css");
      break;
    case 
  'js' :
      
  header("Content-type: text/javascript");
        break;
    default:
      
  header("Content-type: text/plain");
  }

  # GZIP the content
  if(extension_loaded('zlib')){ob_start();ob_start('ob_gzhandler');}

  # echo the file's contents
  echo implode(''file($file));

  if(
  extension_loaded('zlib')){
    
  ob_end_flush();
    
  # set header the content's length;
    # header("Content-Length: ".ob_get_length()); # (It doesn't work? )
    
  ob_end_flush();
  }
  ?>  
 2. sharefilm10

  sharefilm10 New Member

  trang của mình thấy không tăng được bao nhiêu hết
 3. caonguyenxanh

  caonguyenxanh Member

  web của mình lam bằng blogpost nên ko biết làm sao :-s
 4. lovetolove88

  lovetolove88 New Member

  Có vẻ hay đấy nhỉ? phải thử xem sao :)
 5. 5anhemsieunhan

  5anhemsieunhan New Member

  những cái mã này nhìn khó hiểu cho những người như mình mới học seo quá đi
 6. 4ntyLov3

  4ntyLov3 New Member

  Các bác nhớ phải backup lại data trước khi làm nhé, em dính chưởng 1 lần không backup làm theo 1 website nước ngoài xong website mất hết CSS, sửa lại code như cũ thì cũng không được nữa. Đắng...

Chia sẻ trang này