Thiết kế web Mạng xã hội
Quảng cáo:

Giới thiệu về tổng quan java

Thảo luận trong 'Forum seeding'

 1. tuan1122

  tuan1122 Member

  Quảng cáo:
  _______________________________________________________________________

  - Tổng quan về java - Lập trình căn bản với java - Bài tập
  Hướng dẫn lập trình java - Bài 1: căn bản về lập trình java

  1.1 TỔNG QUAN VỀ JAVA

  1.1.1 Giới thiệu Java

  a. Lịch sử phát triển Java

  - Sun Microsystems , 1990 , James Gosling -> dự án Green , phát triển phần mềm trong các thiết bị điện tử dân dụng

  - Gosling tạo tiếng nói Oak , giống C++ , bỏ quá các tính năng:

  + truy nhập trực tiếp tài nguyên hệ thống giao thông , các phép toán con trỏ

  + được thiết lập với mục đích tạo tính tương hợp cao , có xác xuất thay đổi kiểu phần cứng mà không phải viết lại phần mềm

  - Oak : tiếng nói phù hợp cho Internet. 1994 , web browser HotJava

  - 1995 , Oak đổi tên thành Java và nhanh chóng phát triển

  - 1996 , nhiều nhà làm ra phần mềm cũng như phần cứng đứng đầu thế giới đã mua bản quyền công nghệ Java từ Sun


  b. Các đặc thù của Java

  - Đơn giản ( Simple ): loại bỏ thao tác con trỏ , chồng toán tử , lệnh “goto” , file header ( .h ) , kiến trúc struct và union

  - Hướng đối tượng ( Object Oriented )

  - Độc lập phần cứng và hệ điều hành ( Portable )

  - Mạnh ( Robust ): yêu cầu chặt kiểu dữ liệu , bỏ phép toán con trỏ , kiểm tra tất cả các truy nhập đến mảng , chuỗi , kiểm tra chuyển đổi kiểu dữ liệu , cấp phát , phóng thích bộ nhớ thực hành tự động nhờ bộ thu lượm rác , cơ chế bẫy lỗi giản đơn hóa việc xử lí lỗi

  - Bảo mật ( Secure ): cung cấp một môi trường quản lý thực thi thời hạn. Dữ liệu và các phương thức được đóng gói bên trong lớp. Không cho phép truy xuất bộ nhớ trực tiếp. Không cho truy xuất thông tin bên ngoài kích cỡ của mảng. Cung cấp kỹ thuật dọn rác trong bộ nhớ. Trình phiên dịch , thông dịch kiểm soát để đảm bảo mã là không có các mối nguy hiểm hoặc rủi ro. Kiểm soát việc nạp các lớp vào bộ nhớ để giám sát việc vi phạm giới hạn truy xuất trước khi nạp vào hệ thống giao thông

  - Phân tán ( Distributed )

  - Đa luồng ( Multithreaded )

  - Động ( Dynamic ): được thiết kế để phù hợp với môi trường mở , cho phép khả năng kết liên động mã


  Biên dịch thông dịch ( Máy ảo Java )

  Tập tin .java --------->Tập tin .class -----> chạyCT

  javac.exe ( Mã byte code ) java.exe


  1.1.3 soạn thảo và thực hành ứng dụng Java đơn giản

  Ví dụ: class Hello

  public static void main( String args[] )

  System.out.print( "Hello , " );

  System.out.println( "welcome to Java" );

  - soạn thảo thời hạn bởi WordPad… , lưu với tên trùng với tên lớp chứa phương thức main( ) , phần mở rộng .java

  - Chỉ đường dẫn đến các thời hạn tiện ích của java:

  + Tại DOS , gõ lệnh: path C:\jbuilder9\jdk1.4\bin

  + Hoặc tại Windows , bấm phải Mouse trên My Computer , chọn Properties , Advanced , Environment Variables , chọn biến hệ thống giao thông System Variables là Path , nút Edit , gõ tiếp vào Variable Value: ;C:\jbuilder9\jdk1.4\bin


  - phiên dịch tệp tin .java thành ngôn ngữ máy ảo Java ( ByteCode ) lưu trong tệp tin lớp .class. Chuyển đến thư mục chứa tệp tin .java , gõ lệnh:

  javac Tậptin.java

  -Trình thông dịch Java chuyển đổi từng ByteCode trong tệp tin .class thành ngôn ngữ máy

  java Tênlớp

  Ví dụ: thực hành ứng dụng Hello.java chứa trong thư mục C:\myjava

  C:

  CD \myjava

  C:\myjava>javac hello.java

  C:\myjava>java Hello


  - Tạo dự án lưu vào thư mục D:\vdjava\hello: File/ New Project: Name ( tên dự án .jpx ): Hello

  Directory ( tên thư mục lưu dự án )

  Output path ( thư mục lưu các tập tin class phiên dịch từ tệp tin .java )

  Working directory ( thư mục lưu toàn bộ ứng dụng ) thiết lập sẵn , chọn nút Finish

  - Tạo lớp: File/ New Class

  Package: để trống

  Class name ( tên lớp ): Hello

  Base class ( tên lớp kế thừa ): java.lang.Object

  - Chạy chương trình:Kích phải trên tên lớp , chọn Run using defaults


  1.2 LẬP TRÌNH căn bản VỚI JAVA

  1.2.1 Các thành phần nông dân căn bản của tiếng nói Java

  a. Bộ ký tự dùng trong Java ( Character Set )

  tiếng nói Java sử dụng bộ ký tự chuẩn quốc tế Unicode


  b. Từ khoá ( Keyword )

  định nghĩa trước , có ý nghĩa rõ ràng , phải dùng đúng cú pháp , đều viết bằng chữ thường , không dùng vào việc khác hay đặt tên mới trùng từ khoá , gồm:

  - Từ khoá khai báo: public , private , static , abstract , extends , const , import , package , class , interface , implement , new…

  - Từ khoá điều khiển: switch , case , break , if , return , for , while , continue , try , catch , throws…

  - Từ khoá toán tử: instanceof…

  - Từ khoá kiểu dữ liệu: boolean , char , short , long , double , int , byte , float , null , void…


  c. Tên ( Identifier )

  - Dãy ký tự chỉ tên gói , giao diện , lớp , biến , phương thức , hằng , phân biệt hoa , thường , bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu $ _... Nhưng không bắt đầu bằng một số , không có dấu cách , tránh một số ký hiệu như % @ *… dùng với tác phong riêng.

  - Khi đặt tên nên theo quy tắc tam suất đặt tên của Java cho dễ nhớ như sau:

  Tên gói: viết chữ thường: java.util , java.io

  Tên hằng: viết chữ hoa: BLUE , PI , E

  Tên lớp , giao diện: bắt đầu bằng chữ hoa và viết hoa đầu từ: Scanner , BufferedReader

  Tên biến , phương thức: bắt đầu bằng chữ thường , các chữ đầu từ viết hoa: hoTen , out


  d. Lời chú thích

  - chú thích nhiều dòng: /* … */

  - Đặt dấu // và ghi lời chú thích sau thời gian ấy trên cùng một dòng.

  - Tạo chú thích trong tệp tin tài liệu .html: tổng kết , giới thiệu các thành phần nông dân trong chương trình:

  Ví dụ: /* * Chú thích này có ý nghĩa cho tiện ích javadoc , sẽ là một phần

  của tài liệu được tự động phát sinh bởi tiện ích javadoc */

  javadoc vidu.java 'enter'


  Bài học bữa nay kết thúc tại đây , các bạn biên soạn bài học tiếp theo ở buổi sau nhé.
 2. jogger

  jogger Member

  Java mình thấy nó rất nặng, khi dùng cho blogspot cái là web chậm ì ạch đi luôn, thông thường mình toàn cố gắng thay đổi nó bằng css để cho nhẹ đi, tăng tốc độ tải lên
 3. minate002

  minate002 Member

  xxxxxxxxxxxxxx

  yyyyyyyyyyyyyyyyyy

  zzzzzzzzzzzzzzzzz
Similar Threads: Giới thiệu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Quảng cáo linh tinh Giới thiệu căn hộ Officete Millennium Masteri quận 4 Thứ hai lúc 15:59
Giới thiệu website, doanh nghiệp Giới thiệu địa chỉ bán võng xếp Việt Nam giá rẻ Thứ sáu lúc 20:11
Giới thiệu website, doanh nghiệp Giới thiệu web bán chiếu trúc tại Việt Nam Thứ sáu lúc 16:56
Quảng cáo linh tinh Giới thiệu chiếu cói thủ công Bảo Hà Thứ sáu lúc 15:50
Dịch vụ khác Giới thiệu tổng quan về nhà cái Fun88 Thứ năm lúc 17:28

Chia sẻ trang này