Thiết kế web Mạng xã hội
Quảng cáo:

Khiển trách có phải làm đúng trình tự xử lý kỷ luật không ?

Thảo luận trong 'Quảng cáo linh tinh'

 1. mlawkey

  mlawkey Member

  Quảng cáo:
  _______________________________________________________________________

  Khiển trách có phải làm đúng trình tự xử lý kỷ luật không ? Bài viết sau đây Lawkey sẽ trả lời câu hỏi trên:
  Điều 125 của Luật lao động năm 2012 quy định về hình thức xử lý kỷ luật như sau:
  Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động 1. Khiển trách. 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức. 3. Sa thải.
  Theo đó, khiển trách được quy định là một hình thức xử lý kỷ luật trong lao động.
  Đồng thời, Điều 123 Bộ luật lao động 2012 cũng có quy định cụ thể về nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật như sau:
  Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động 1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật; d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. 2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất. 4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này; d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
  Từ các quy định trên cho thấy, để khiển trách người lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ đầy đủ các quy định về nguyên tắc và trình tự xử lý nêu trên.
  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2012 thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
  Bước 2: Thông báo
  Người sử dụng lao động thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người lao động là người dưới 18 tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
  Lưu ý trường hợp đặc biệt: Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểmhành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của người lao động và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau:
  - Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến thành phần tham dự (gồm tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; Người lao động; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật), đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp
  Như vậy có thể kết luận rằng nguyên tắc chung theo điều 124 Bộ luật lao động 2012 áp dụng đối với cả 3 hình thức xử lý kỷ luật cho nên dù là khiển trách thì vẫn phải mở cuộc họp như bình thường.
Similar Threads: Khiển trách
Diễn đàn Tiêu đề Date
Giao lưu - Kết bạn - Tán gẫu Phẩm chất của người Việt khiến phương Tây ngưỡng mộ 15/1/20
Giới thiệu website, doanh nghiệp Nguyên nhân có thể khiến màn hình Samsung Note 9 nhiễu 13/1/20
Giao lưu - Kết bạn - Tán gẫu Phẩm chất của người Việt khiến phương Tây ngưỡng mộ như thế nào? 9/1/20
Giới thiệu website, doanh nghiệp Nguyên nhân khiến vùng kín thâm đen nhanh chóng 7/1/20
Quảng cáo linh tinh Ứng dụng hỗ trợ điều khiển máy ảnh Fujifilm và Panasonic trên iPhone 7/1/20

Chia sẻ trang này