Thiết kế web Mạng xã hội
Quảng cáo:

Sống thọ lấy ai nuôi

Thảo luận trong 'Truyện cười'

 1. thuanvu86

  thuanvu86 Member

  Quảng cáo:
  _______________________________________________________________________

  Có ông thầy coi tướng cho, bảo:

  - Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi!

  Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:

  - Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc?

  Anh ta mếu máo:

  - Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?
 2. thicongsanthethao

  thicongsanthethao New Member


Chia sẻ trang này