Thiết kế web Mạng xã hội
Quảng cáo:

Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Thảo luận trong 'Dịch vụ khác'

 1. lamnhungit

  lamnhungit New Member

  Quảng cáo:
  _______________________________________________________________________

  Theo quy định của pháp luật quy định thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:
  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
  1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm chuẩn xác theo quy định của pháp luật nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
  2. cơ quan tiếp nhận hồ sơ Thẩm xét hồ sơ:
  a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nếu hồ sơ không hợp lệ;
  b) Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ hủy hồ sơ.
  [​IMG]
  3. Thẩm định cơ sở:
  a) Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền;
  b) Đoàn thẩm định cơ sở:
  - Đoàn thẩm định cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập;
  - Đoàn thẩm định điều kiện cơ sở gồm từ 3 đến 5 người trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm;
  - Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở.
  c) Nội dung thẩm định cơ sở:
  Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định và ghi vào mẫu biên bản ban hành kèm theo Quy định này (Mẫu 3).
  4. Cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm:
  a) Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này (Mẫu 5);
  b) Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước;
  c) Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Chia sẻ trang này