Thiết kế web Mạng xã hội
Quảng cáo:

Phân khúc trong trải nghiệm nhân viên

Thảo luận trong 'Forum seeding'

 1. Quảng cáo:
  _______________________________________________________________________

  [​IMG]
  Khi đã rõ phân khúc nhân viên và từng bước trong hành trình trải nghiệm của họ, thì bước tiếp theo doanh nghiệp cần biết họ sẽ tương tác như thế nào với môi trường làm việc.

  Điểm chạm trải nghiệm nhân viên (touchpoint) chính là công cụ tiếp theo các cấp quản lý có thể tham khảo từ trải nghiệm khách hàng.

  Trong hành trình khách hàng, điểm chạm là nói đến các công cụ mà khách hàng từng bước kết nối với thương hiệu. Còn điểm chạm trải nghiệm nhân viên nói về các công cụ mà nhân viên sẽ tiếp xúc trong suốt vòng đời làm việc tại công ty.

  Các điểm chạm quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý là:

  Thương hiệu tuyển dụng

  Các hoạt động trong giai đoạn hội nhập: giúp nhân viên hào hứng và có sự chuẩn bị tốt hơn tại môi trường làm việc mới.

  Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên: giúp nhân viên cảm thấy đc quan tâm, thấu hiểu và sự phát triển của bản thân

  Sự truyền đạt của lãnh đạo: giúp nhân viên hiểu hơn về mục tiêu của doanh nghiệp

  Phát triển sự nghiệp: giúp nhân viên thấy được sự nghiệp thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

  Phân chia công việc rõ ràng: giúp nhân viên hiểu được trách nhiệm, vai trò và đóng góp của mình cho doanh nghiệp.

  Tính toán lương thưởng: xây dựng quy trình chấm công, tính lương rõ ràng, minh bạch.

  Kết nối với nhân viên cũ: giúp tăng mối quan hệ và gia tăng số lượng khách hàng tiềm năng của công ty  Hoặc: https://www.codx.vn/phan-hoi-360-do/

Chia sẻ trang này